Bilgi Çağında ABD Dış Politikası

Dizard dış politikada bilgisayar tabanlı kaynakların yeni önemi kapsamlı bir bakış sağlar. O ulusal güvenlik, ticaret, finans, insan hakları ve bilim gibi küresel politika alanlarında bilgi teknolojilerinin giderek artan önemini belgeliyor. Yeni teknolojiler dış politika Washington’da ve yurtdışı misyonları gerçekleştirilir yollarını nasıl dönüştürdüklerini o da açıklanır.