Bilgi Çağının Okulları

Bu kışkırtıcı ve erişilebilir metin okullar temelde bir bilgi çağında öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için reform gerektiğine inanıyorum adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin yöneliktir. Cephe eğitimciler ile görüşmeler Çizim, yazarlar gelişmekte olan çok kültürlü müfredat, bilgi teknolojileri, yenilikleri destekleyen örgütsel yapılar ve demokratik diyalog bugün okullarda öğrenme ve öğretme açıklayıcı hesaplarını entegre. Jones ve Maloy öğretmen yenilenmesi ve örgütsel değişim stratejileri ile birlikte eğitimin, toplumsal, tarihsel ve felsefi temellerini yeniden düşünmek için analitik bakış açıları sunuyoruz.