Bosna hersek üniversitesi

Bu kitap iletişim hukuku, hızla genişleyen ve ufuklar değiştirerek karakterize bir konunun en kapsamlı ve çağdaş kapsama alanı sağlar. Konuyla ilgili başka bir kitap daha odak Geniş, Modern Haberleşme Kanunu medyanın doğasını ve içeriğini, iletişim sektörünün yapısal yönetim ve içerik sorunlarını görmektedir. Yazar telefon iletişim, yanı sıra baskı, yayın, ve kablo dahil yeni medya kapsamlı bir çalışma sağlar.Kitap, özellikle ilgili hukuk fakültesi dersleri için tasarlanmış ve aynı zamanda hukuk uygulayıcıları, medya endüstrisi profesyonelleri ve hükümet düzenleyiciler ve politika yapıcılar için önemli bir kaynak olacaktır.