Bulgaristan eğitim danışmanlığı

Bireyci rolleri bir görevi tamamladıktan doğru yanı sıra grup geliştirme ve iklim grubun ilerlemesi olumsuz katkıda bulunur. Bu roller saldırgan, tanıma arayan, engelleyici, özel faiz avukat ve Dominator bulunmaktadır. lider esas grup rehberlik oluşan herhangi bir grup, bir özellikle kritik role sahiptir. liderlik rolü grubu bakım işlevlerini ve grup başarı fonksiyonları vardır.

Grup bakım faaliyetleri kapsamında liderleri, katılımı teşvik etkileşimi yönetmek, işbirliğini teşvik etmek ve üyelerin ihtiyaçları ve endişeleri ele alınmasını sağlamak gerekiyor. lider ayrıca, bireysel üyelerin, model, örnek davranış haklarını korumak, çatışma arabuluculuk grup gelişimini teşvik ve grup dinamikleri sorumluluklarını üstlenmelidir. Grup başarı fonksiyonları, bilgilendirme yönlendirme, entegre, planlama, temsil, açıklık, koordine, motive edici ve değerlendirilmesi yer alıyor.

Lideri, oy çokluğu ile tahkim yoluyla uzlaşma, uzlaşma, karar da dahil olmak üzere bir grup, karar verme yaklaşımları bir çeşitlilik vardır. Bir uzlaşma parçası olarak, bir grubun tüm üyeleri hepsi gerçekten katılıyorum hangi bir karara varmak. Uzlaşma kararı tüm üyeler kabul böylece müzakere ve vermek-ve-take kaynaklanan kararlar ifade eder. Çoğunluk oyu altında, grubun nihai karar üyelerinin çoğunluğu tarafından desteklenen biridir. karşıt pozisyonları uzlaşmış böylece resmi müzakere ve tahkim tarafsız “üçüncü parti” sık sık yardımcı olur lider yaklaşımı karar, tüm grup kendi kararını empoze lideri oluşur.

Çatışma yakından grup dinamikleri çalışmaya ilişkin bir başka olgudur. Çatışma genel yolu-gerçekçi ve algılanan iki tanımlanabilir. Algılanan çatışma, bir veya her iki taraf hedefe ulaşma yolunda diğer standları inanıyorum durumlara işaret ederken Gerçekçi çatışma, somut, doğrulanabilir rakip çıkarları içerir. Çatışmalar kaynakları, değerleri ve güç dağılımı üzerinde meydana gelir. Bunlar gizli, ya da henüz fark edilecek, ya da bildirim olarak sınıflandırılabilir ve onlar da yıkıcı veya yapıcı olarak tanımlanabilir.