Bulgaristandaki üniversiteler

Bu kitap, küçük gruplar halinde sosyal etkileşim, sosyal-psikolojik literatüre kapsamlı bir giriş sağlar. Bölüm I fiziksel durum, kişilikleri, ve grup dinamikleri üzerinde grup üyelerinin sosyal özelliklerinin etkisini kapsar. Bölüm II grup üyeleri tarafından deneyimli uymak için baskıların başkalarının varlığı etkisini kapsar. Bölüm III rolleri, ilişkileri ve liderlik bölümleri içerir. Bölüm IV sözlü ve sözsüz iletişim, grup karar verme ve seçim kayması inceler. Işbirliği, rekabet, çatışma ve çözümü ile Bölüm V fırsatlar. Küçük bir grup parçası olduğu büyük bir grup tarafından uygulanan etkisi ve küçük grup işbirliği veya rekabet ettiği diğer gruplar tarafından uygulanan etkisi: Bölüm VI küçük bir grup dış etki iki tür anlatılır.