Film ve Televizyon Tasvirleri

Haberlerde, kurgusal film ve televizyon tasvirleri, yanı sıra ‘yeni medya’ interaktif onları tartışmalar: Internet haber grupları ve elektronik posta listeleri aracılığı ile dolaşan sürümleri ve tartışmalara Bu kitap suç efsaneleri hem ‘eski medya’ tedavi inceler. Bu büyük ölçüde yirminci yüzyılın söylenti araştırma yükseklikten değişti sosyal bağlamda doğru bir göz ile elektronik çağda söylentiler, inceler.