Haber Röportaj

Haber röportaj yayın haber ve siyasi bir yorum sunmak için önemli bir araç haline gelmiştir. Bu kitap haber Anglo-Amerikan yayın röportajda yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de tarihsel gelişimi yerini inceler. Bu gazetecilerin dilsel ve etkileşimsel uygulamalar da dahil olmak üzere temel normları ve kuralları, modern röportajda o şekil davranış, tartışır. Tanınmış görüşmeler analiz edilerek, kitap gazeteciler ve kamu rakamlar arasındaki ilişkiyi araştırıyor ve gece haberlerinde yüzeyinin altında yatan gerilimleri ortaya koymaktadır.