Kurgusal Olmayan Sinema

In Kurgusal Olmayan Nedir Sinema? Trevor Ponech “non-fiction” sinema tanımlamak için nasıl ciddi ve çığır açan bir çalışma yazmış. Hiçbir sinematik temsil tamamen gerçek olan pozisyondan Çalışma, Ponech ne film kurgu ya da non-fiction film yapımcılarının niyeti olup olmadığını belirler savunuyor. Ikna edici bu eşsiz konumu savunan yazar, film yapımcılarının iletişimsel uygulamaların felsefi titiz bir analiz sağlar. Davasını yaparken, Ponech ikna edici belgesel sinema ile ilgili diğer önemli kuramsal pozisyonlarını sunar ve her eksik neden gösterir. Sonuç filmde amaçlılık bir üstün felsefi sorgulama.