makedonya üniversiteleri fiyatları

İlginçtir ki, CIPA ve gereksinimleri okullar, kütüphaneler ve bu sosyal kurumların kullanıcıları üzerindeki etkileri içine araştırma büyük miktarda çekti değil. CIPA ilgili literatürün çoğu filtreler veya filtreleme ile pratik deneyimleri hikayeleri uygulanmasına — pratik konularda ya öneriler odaklanmıştır. Yazı, bu tür filtreleme sonuçları ile uğraşmak gerekir uygulayıcıları değerli olmakla birlikte, bu liyakat çok daha büyük keşif filtreleyerek kaldırdı büyük bir eğitim ve toplumsal sorunları vardır.Araştırmanın nispeten küçük organları halk kütüphaneleri ve kamu okullarında CIPA etkileri hakkında oluşturulan olmasına rağmen, (3) bugüne kadar araştırma bu iki ipliklerini ayrı kalmıştır. Ama birlikte bakıldığında araştırma bu iki ipliklerini, eğitim ve toplumsal etkileri daha geniş bir anlayış oluşturmak için çok daha fazla değer var bu yazıda çekişme olduğunu. Kamu okullarında ve halk kütüphaneleri hem üzerindeki etkileri bütünleştirici bir resmin gelişme olmadan CIPA gerçek sonuçlarını görmek mümkün olacaktır.

Bu yazıda, CIPA etkileri halk kütüphaneleri ve devlet okullarında, bireysel ve tandem üzerindeki etkileri açısından ele alınacaktır. Her iki toplumda temel eğitim ve bilgi sağlanması işlevlerini hizmet nedeniyle Halk kütüphaneleri ve kamu okulları genellikle ayrı ama ilişkili kamusal alan kişiler olarak kabul edilir. Ayrıca, devlet okulları da okul kütüphanesi medya merkezlerini içermesi gerçeği CIPA sonuçları bakımından halk kütüphaneleri ve okul kütüphaneleri arasındaki kesişme bazı çok ilginç noktaları vurgular: CIPA halk kütüphaneleri ve devlet okullarında, varlığı boyunca bilgisayarların filtreleme gerektirirken (e halk kütüphanelerinin öğretim rollerini gibi okul kütüphanesi medya merkezleri, kütüphaneler ve daha güçlü okullar arasındaki bağlantıyı yapar. …