Mülkiyet Hakları Siyaseti

Halbert bilgi çağında fikri mülkiyet haklarının genişletilmesini inceler. O teorik temellerini ve telif hakları geçerli Amerikan yaklaşımı eleştirir ve o biz eleştirel böyle bir hareketin serbest bilgi alışverişi üzerinde yaratacağı etkiyi değerlendirirken olmadan telif hakkı yasasını uzatmak gerektiğini göstermektedir.