Sınıf stratejileri

  • Öğretmenler öğrencilerine daha erişilebilir öğrenme içerik alanını yapabilirsiniz? Bu metin öğretim sorunları giderir ve tüm orta ve orta öğretim öğretmenlerinin etkili olarak devam öğrenme için hem içerik kavramları ve stratejileri geliştirmek için öğrencilere yardımcı olmak için sınıf stratejileri bir zenginlik sağlar. Amacımız mükemmel öğretim yoluyla, öğretmenler modeli yardımcı olmaktır, yaşam boyu içerik alan öğrenmenin önemi. Bu çalışma ders kitabı öğrencilere her bölümde sunulan bilgiler, stratejiler ve örneklerle maksimum etkileşim sağlar.
  • İçerik Alan Okuma ve Öğrenme: Öğretim Stratejileri, Üçüncü Baskı, beş temalar etrafında organize edilmiştir:
  • İçerik Alan Okuma: Genel Bir Bakış
  • Öğretmen ve Metin
  • Öğrenciler
  • Öğretim Programı
  • Okul Kültürü ve Çevre Orta ve Lise Sınıfları