Sofya teknik üniversitesi

Grupların çatışma analizi grup içi çatışma ve gruplararası çatışma çalışmanın oluşur. Grup içi çatışma gruplararası çatışma bir bütün çatışmaya dahil olarak gruptaki sonuçları bir veya daha fazla gruplar arasında olur ise, bir grup üyeleri arasında olur ki yani. Bu grup amaç liderlik, üyelik kaybı ve odak kaybı için rekabet neden olabilir, çünkü grup içi çatışma zararlı olarak görülüyor.

Grup içi eşitsizlikler daha az güç olan kabul edemez, hangi tanınan eğer onlar da ortaya olurken grup içi çatışmalar, içerik, amaç ve amaç üzerinde güç ve kontrol konusunda genellikle bulunmaktadır. etkili bir üyesi sosyalleşme ile güçlü bir normatif yapının bakımı bir grup içinde çatışma sınırlama birincil yoludur. Gruplararası çatışmalar kontrol ve subjektif çatışmalar nesnel çatışmalar, ya da kimlik ya da değerlere tehdit vardır kaynakların dağılımı konusunda tipik.