Televizyon Haber ve Terör Tehdidi İnşaatı

Reagan yönetiminin ilk altı yıl boyunca yayınlanan 200’den fazla akşam haberlerinde bir analize dayanarak, Tales of Terror yerine, haber medyası özgü ABD politikası hedefleri için destek terörizm konusunda kamu panik tırmandırmaya ve teşvik yollarının ayrıntılı bir hesap sunar daha teröristlere sempati oluşturmak. Dobkin resmi ABD politikası tabloların yorumlanması ile metinsel eleştiri birleştirerek, haber medya ve terör hükümet portrayals arasındaki benzerlikleri araştırıyor ve terörizmin devlet tasvirleri ve haber sunumları askeri gücünü ve müdahale destekleyen bir ideolojiyi yeniden savunuyor.