Televizyon Storytelling ve Kamusal Alan

6-12 yaş arası İngiltere’de 1.300 üzerinde çocukların farklı görüşlere Çizim, “Sevgili BBC” medya ile çocuk ilişkisi, özellikle televizyon draması hakkında kamusal alanda anahtar tartışmaları anlatılır. M¿ire Messenger Davies anketleri, çocuklar ve program yapımcıları ve politika yapıcılar ile görüşmeler yapılandırılmış görüşmelere dayalı BBC tarafından yaptırılan bir izleyici araştırma projesi, toplanan malzemeye çekiyor.