Ukrayna üniversiteleri

Bu hayat ve gey ve lezbiyenlerin haklarını etkilediği ve ifade özgürlüğünü – tartışmalı konuşma kodları – Zingo nefret söylemi kısıtlayan doğasında çatışmaları inceler. Çok basın ve akademik literatürde hem ırk ve cinsiyet ile yapmak zorunda konuşma kodu kısıtlamalar üzerine yazılmış olsa da, Zingo önce birkaç, bu kodları ve cinsel yönelim / tercih odaklanmıştır.